Konseptimizin kuruluş amacı; Sizlerinde bildiği gibi ülkemizde geçmişte mevcut olan
mahalle aralarındaki pastaneler günümüzde konseptlerini güncellemiş olup şuan
servislerinden,sunumlarından son derece keyif aldığımız coffee shop lara
dönüşmüştür.Halihazırda mevcut olan coffee shopları incelediğinizde yoğunluklarının çok
fazla olduğunu, fakat işletmecileri ile görüşüldüğünde cirolarının yoğunluğa ters orantılı
olduğunun tespitinde bulunacaksınız.Takdir edilirki bistro-restaurant ağırlıklı yemek
çeşitlerinin hem malzeme hem işçilik maliyetleri gözönüne alındığında işletmenin kar
marjı düşük,giderlerinin yüksek olduğunu göreceksiniz .Bu sebepten dolayı hem
misafirlerimize daha kapsamlı hizmet vermek buna paralel ciroları arttırmak ve karlılıgı
yükseltmek adına coffee shop lar ile bistro-restaurant sistemleri arasındaki kopukluğu
yumuşak bir köprü bağlantısı kurarak coffee shop lara uygun yemek alternatif leri
zenginleştirip işler hale getirdik.Ve bu yeni yapılanmayı Cafe’ xtra adını verdik.Cafe
Conseptimizin oluşumunda cafe sektoründeki mevcut cafe sistemi ile restaurant-bistro
sistemi arasındaki boşluğun farkedilmesi etkili olmuştur.Biz iddia ediyoruzki geçmişte
pastanelerin değişerek cafe shoplara dönüştüğü gibi,artık mevcut coffe shop larında
,yenilenme zamanı ve sizlere sunduğumuz yeni cafe’xtra sistemine geçiş zamanı
gelmiştir.
Bu tespitimizin sektöre katılacak yeni yatırımcılara,mevcut cafee shoplara ve buna paralel
Türk ekonomisine olumlu katkıları olacağı inancındayız.

X